Nya tjänster

Nandorf miljökonsult erbjuder nu besiktning av slamavskiljare och distansrådgivning för enskilt avlopp!

Besiktning av slamavskiljare (trekammarbrunn)

Ungefär hälften av alla Sveriges enskilda avlopp är i dåligt skick och kommer att behöva rustas upp de närmaste åren. I många fall är det oftast infiltrationen eller markbädden som behöver renoveras men slamavskiljaren är i bra skick och kan fortsätta användas i många år till. För att göra en korrekt bedömning av slamavskiljarens kondition kan jag hjälpa dig med en besiktning av slamavskiljaren enligt svensk standard SS 82 56 27. Du som kund ansvarar för att slamavskiljaren töms och renspolas och sedan görs en okulär besiktning av innerväggarna samt ett sjunktest för att undersöka om det finns sprickor och ev läckage som behöver åtgärdas. I besiktningen ingår en rapport om slamavskiljarens status till miljökontoret.


Distansrådgivning

Nandorf Miljökonsult kan nu erbjuda rådgivning på distans via telefon och internet. Du gör arbetet själv på din tomt men får hjälp med instruktioner via telefon och email. En bedömning görs av din tomt med hjälp av en situationsplan över tomten med utmarkerade dricksvattenbrunnar och bergvärmetäkter samt höjdnivåer på tomten. Ett förslag görs till placering och plats för provgropar. Du gräver provgroparna och tar bilder av jordprofilen och mäter upp grundvattennivån i groparna. Jag gör en bedömning av bilderna och anger i vilka skikt proverna ska tas ut. Du skickar prover till ett marklaboratorium och skickar resultatet till mig för bedömning och dimensionering. Alternativt görs en bedömning av markens infiltrationsförmåga via ett perkolationstest som mäter vattnets sjunktid i tre stycken mindre gropar. En bedömning görs av aktuell grundvattennivå och högsta grundvattennivå. Du får sedan en teknisk beskrivning med dimensioneringsråd och anvisningar för din avloppsanläggning.


RSS 2.0