Ny teknik

En ny intressant avloppslösning erbjuder Kenrex i samarbete med maskinringen. Tekniken är intressant för små tomter i områden med hög skyddsnivå. Det jag tycker är väldigt intressant är samarbetet med Maskinringen då det är en ekonomisk förening för inhyrning och uthyrning av lantbruksmaskiner. De kommer att sköta om service och underhåll av anläggningen och ta hand om det inkapslade filtermaterialet som binder fosforn i avloppsvattnet. Samarbetet med maskinringen innebär att materialet återvinns och används direkt i jordbruket och fosforn kommer till användning som näring.
http://www.kenrex.se/Avloppsrening-2548.asp

RSS 2.0