Förstudie återföring av slam till Rörflensodlingar

En förstudie har påbörjats för att utreda återföring av slamfraktioner från reningsverk, svartvatten och enskilda avlopp i Umeå och Skellefteå till drygt 400 ha rörflensodlingar som har etablerats av ett 25-tal lantbrukare i Västerbotten. Beställare är maskinringen i Vindeln och projektet ingår i ett större projekt "Bioenergigårdar i ett nytt Landskap".

RSS 2.0