Så fungerar ett vakuum system

 Så går det till

1. SPOLA TOALETTEN
När man trycker på spolknappen spolas toaletten och avfallet transporteras
sekundsnabbt ut till vakuumenheten på
tanken. Tyst och snabbt.

2. VIA AVLOPPSLEDNINGEN
Avfallet förs blixtsnabbt genom en 50 mm avloppsledning i marken. Ledningen ligger alltid tom, vilket gör att det inte kan
frysa. Ledningen kan ligga grunt och är för säkerhets skull försedd med en värmekabel,
som kan användas om en ispropp ändå skulle uppstå.

3. TILL VAKUUMENHETEN
Avfallet hamnar i vakuumenheten, som är aktiv i cirka 5 sekunder, sedan faller det
ner i tanken. Vakuumenheten används endast under dessa sekunder. Tornet med
vakuumenheten sticker upp, så att den är lättåtkomlig.

4. NER I TANKEN
Tanken på 3 000 liter ligger nergrävd på tomten, helst nära vägen så att tankbilen
enkelt kommer åt att tömma. Tömning sker normalt en gång per år för en normalfamilj

Så fungerar Wostmans vakuumtoalett:  1. SPOLA TOALETTEN När man trycker på spolknappen spolas toaletten och avfallet transporteras sekundsnabbt ut till vakuumenheten på tanken. Tyst och snabbt.  2. VIA AVLOPPSLEDNINGEN Avfallet förs blixtsnabbt genom en 50 mm avloppsledning i marken. Ledningen ligger alltid tom, vilket gör att det inte kan frysa. Ledningen kan ligga grunt och är för säkerhets skull försedd med en värmekabel, som kan användas om en ispropp ändå skulle uppstå.    3. TILL VAKUUMENHETEN Avfallet hamnar i vakuumenheten, som är aktiv i cirka 5 sekunder, sedan faller det ner i tanken. Vakuumenheten används endast under dessa sekunder. Tornet med vakuumenheten sticker upp, så att den är lättåtkomlig.  4. NER I TANKEN Tanken på 3 000 liter ligger nergrävd på tomten, helst nära vägen så att tankbilen enkelt kommer åt att tömma. Tömning sker normalt en gång per år för en normalfamilj

Enklare med sorterande system

Nu är det snart juni och det grävs för fullt ute i sommarstugorna på vissa håll. På marknaden kommer en mängd olika minireningsverk med färgglada och lockande broschyrer. Minireningsverk innehåller varierande mängder teknik och kräver ofta en efterrening för att klara reningen av bakterier. Ofta kan dessa lösningar bli ganska kostnadskrävande då de kräver serviceavtal, fällningskemikalier och el för att fungera. Det finns numera bra lösningar som är betydligt enklare att sköta och med en lägre driftskostnad. Infiltrationer klara ju kraven för normal skyddsnivå men inte markbäddar.

En markbädd kan kompletteras med en urinseparerande toalett och då klarar den normal skyddsnivå En urinseparerande toalett har ett tvådelat fack där urin leds till en särskild tank där det lagras minst en månad för att hygieniseras. Det övriga svartvattnet går till trekammarbrunnen och markbädden.

Om markbädden kompletteras med en vakuumtoalett till sluten tank klarar anläggningen hög skyddsnivå. En modern snålspolande vakuumtoalett spolar inte mer än ca 0,5 liter per spolning och för ett hushåll med två personer blir det inte mer än ca en tömning per år av en tre kubikmeters tank.

Dessa olika sorterande lösningar finns det mer av på Wostmans Ecologi, s hemsida www.wostman.se
Wostman har specialiserat sig på sorterande lösningar som innebär enkelhet, lite teknik, inga konstgjorda tillsatser, god återvinning av näringsämnen och låga driftskostnader.

RSS 2.0