Viktigt att tänka på vid anläggning av nytt avlopp

Att anlägga ett nytt avlopp är numera ganska komplicerat. Jag tänkte beskriva lite vad jag tittar på när jag är ute på besök hos en fastighetsägare. Till att börja med så måste jag konsultera med kommunen vilken skyddsnivå som gäller för ditt område. Umeå kommun är indelad i normal och hög skyddsnivå. Lite kort så innebär hög skyddsnivå 90 % reduktion av fosfor och BOD7 som är ett näringsämne respektive ett mått på mängden syreförbrukande ämnen i vattnet, och 50 % reduktion av kväve som också är ett näringsämne. Normal skyddsnivå innebär 70 % reduktion av fosfor, 90 % reduktion av BOD7 och att kväve bör reduceras med 50 %. Fosfor är det näringsämne som begränsar produktionen av alger i våra sjöar och vattendrag, därför är fosfor det viktigaste näringsämnet som man vill plocka bort ur avloppsvattnet och helst återvinna och föra tillbaks till kretsloppet och att t.ex använda i jord- eller skogsbruket.

Tomtens förutsättningar, storlek och topografi styr i hög grad vilket avlopp som blir aktuellt för din tomt. Grundvattennivån avgör på vilken höjd infiltrationen hamnar på och då menar jag framförallt den högsta grundvattennivån. Den måste man lokalisera genom att titta på jordprofilen i en provgrop. Kommunen ställer krav på två provgropar på ca 2 m djup där infiltrationen ska anläggas. Spridarören ska ligga minst 1 m avanför högsta grundvattennivån.

I provgropen tas sedan ut ett jordprov som sedan siktas och analyseras på den procentuella fördelningen av olika kornstorlekar. Fördelningen av olika kornstorlekar avgör i vilken grad marken kan dränera bort det vatten som tillförs från din avloppsanläggning och avgör också vilken yta infiltrationen ska ha för att vattnet ska kunna sjunka undan tillräckligt snabbt.

De vanligaste problemen med en avloppsanläggning är att den ligger för lågt, grundvattenytan tränger upp i infiltrationen, för lite luft och syre tillförs de mikroorganismer som finns i infiltrationen och som bryter ner föroreningarna. Slarv med att tömma trekammarbrunnen vilket gör att slamflykt riskeras från trekammarbrunnen och riskerar att sätta igen spridarrören som ligger efter trekammarbrunnen och ovanpå infiltrationsbädden.

Ofta undviker du många problem och fallgropar genom att anlita en konsult vid bedömning av grundvattennivåer, siktanalys och dimensionerng m.m.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0